การ Import และ Export การตั้งค่า Site Manager ของโปรแกรม Filezilla

การ Import และ Export การตั้งค่า Site Manager ของโปรแกรม Filezilla

การ Import และ Export การตั้งค่า Site Manager ของโปรแกรม Filezilla

การ Import และ Export การตั้งค่า Site Manager ของโปรแกรม Filezilla

การ Import และ Export การเชื่อมต่อไซต์ทำให้คุณสามารถแบ่งปันการตั้งค่าการเชื่อมต่อไซต์กับผู้รับหลายคนได้อย่างง่ายดาย ผู้รับสามารถ Import การเชื่อมต่อไซต์เข้าสู่ FileZilla ได้โดยตรง และเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยไม่จำเป็นต้องทราบชื่อโฮสต์ ชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผ่าน

วิธีการ Export

1. ไปที่เมนู File

2. เลือก Export

การ Import  และ Export การตั้งค่า Site Manager ของโปรแกรม Filezilla

3. ติ๊กเลือกข้อมูลการ Export จากนั้นคลิกปุ่ม OK

การ Import  และ Export การตั้งค่า Site Manager ของโปรแกรม Filezilla

4. จากนั้นจะได้ไฟล์นามสกุล .xml

การ Import  และ Export การตั้งค่า Site Manager ของโปรแกรม Filezilla

วิธีการ Import

1. ไปที่เมนู File

2. เลือก Import

การ Import  และ Export การตั้งค่า Site Manager ของโปรแกรม Filezilla

3. ติ๊กเลือกการตั้งค่า จากนั้นคลิกปุ่ม OK

การ Import  และ Export การตั้งค่า Site Manager ของโปรแกรม Filezilla

4. การ Import ข้อมูลสำเร็จ

การ Import  และ Export การตั้งค่า Site Manager ของโปรแกรม Filezilla