การบรรเทาผลกระทบจากการโจมตี Cloudflare ด้วย Bots Manager

bots fight mode

Bots Manager

โซลูชั่น Bots Manager ของ Cloudflare

โซลูชั่น Bots Manager Cloudflare เครื่องมือที่ช่วยระบุและลดการรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ เพื่อปกป้องโดเมนของคุณจาก Bot ที่ไม่ดี
ช่วยต่อสู้กับ Bots อย่างเรียบง่าย และฟรี ที่จะช่วยตรวจจับ และลดปริมาณการรับ-ส่งของบอทบนโดเมนของคุณ Thaismart.cloud ขอแนะนำ Bot Fight Mode โซลูชั่น

คุณสมบัติของ Bot Fight Mode

  • ช่วยระบุรูปแบบการจับคู่การรับ-ส่งข้อมูลของบอทที่รู้จัก

  • แก้ไขปัญหาที่ยากในการคำนวณเพื่อตอบสนองบอทเหล่านี้

  • แจ้งพันธมิตร Bandwidth Alliance (ถ้ามี) ให้ปิดใช้งานบอท

การเปิดใช้งาน Bot Fight Mode

1. เข้าสู่ระบบ Cloudflare Dashboard และเลือกบัญชีที่ต้องการ และ Domain

2. ไปที่เมนู Security / Bots

3. ในส่วน Bot Fight Mode แล้วทำการคลิกที่ปุ่มเพื่อเปิด

Bots Manager