คำถามที่พบบ่อย

ทีมงาน ThaishopDesign นั้นทำเว็บในนาม บริษัท ปันไอเดีย จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ 888/83 หมู่ 15 ถ.เหล่านาดี ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น แม้ว่าเราจะอยู่ที่ต่างจังหวัด แต่ลูกค้าเรา 95% ก็อยู่ที่กรุงเทพและปริมณฑล อีกส่วนจะเป็นลูกค้าจากต่างประเทศ ซึ่งเราก็สามารถทำงานออกมาได้ดี และเสร็จรวดเร็วตรงกับความต้องการของลูกค้า

งานทำเว็บนั้น สามารถส่งข้อมูลและสอบถามทางช่องทางติดต่อต่างๆ ได้ ไม่จำเป็นต้องเดินทางแต่อย่างใด ซึ่งการทำเช่นนี้ ทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้นมาก เพราะไม่เสียเวลาไปกับการเดินทางและการเข้าประชุม ข้อมูลที่ได้รับ จะเป็นข้อสรุปจากทางลูกค้าแล้ว และทางเราก็จะออกแบบเว็บไซต์ให้ดูก่อนไปเขียนเป็นเว็บจริงเสมอ ซึ่งเว็บไซต์ที่ออกแบบกับเว็บไซต์ที่ออกมาเป็นเว็บจริงนั้น จะเหมือนกันทุกประการ

ค่าบริการจัดทำเว็บไซต์นั้นแบ่งออกเป็น Package ครับ โดยเมื่อเราได้รับข้อมูลติดต่อทำเว็บ ผ่านทางแบบฟอร์ม “ติดต่อทำเว็บ” แล้ว เราจะส่งใบเสนอราคาที่มีตารางเปรียบเทียบรายการที่ได้รับของแต่ละ Package ให้ลูกค้าเลือก โดยราคาทำเว็บนั้น เริ่มต้นที่ 20,000 บาท (Package : Mini) และสูงสุด ไม่เกิน 50,000 บาท (Package : Buffet)

โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าบริการ Support ตลอดไปแล้ว ไม่มีการเก็บการเก็บค่าใช้จ่ายรายปี หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มอีก (ยกเว้น งานเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา)

ข้อมูลที่ต้องเตรียมจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลสำหรับออกแบบเว็บไซต์ และข้อมูลสำหรับ Config ระบบ โดยรายการข้อมูลที่ต้องเตรียมนั้น ทางเราจะส่งให้พร้อมใบเสนอราคาที่ส่งให้ในครั้งแรก

หลังจากชำระมัดจำแล้ว จะใช้ระยะเวลาออกแบบ 1 สัปดาห์ และส่งแบบให้ลูกค้าพิจารณา ลูกค้าสามารถแจ้งปรับแก้แบบได้ โดยจำนวนครั้งที่ปรับแก้แบบได้ ขึ้นอยู่กับ Package ที่เลือก หลังจากปรับแก้แบบจนพอใจและลูกค้า Confirm แบบแล้ว จะใช้เวลาเขียนเว็บอีก 21 วัน เว็บก็แล้วเสร็จ

โดยรวมจะไม่เกิน 45 วัน หากลูกค้าแจ้งแก้แบบเร็ว เว็บก็จะเสร็จเร็วยิ่งขึ้น

เรามีการอบรมสอนการใช้งานให้ลูกค้าเป็น หลักสูตร “การใช้งานเว็บไซต์ Magento สำหรับเจ้าของธุรกิจ” โดยเป็นคอร์ส 1 วันเต็ม(8 ชม.) สถานที่อบรมจะเป็นที่กรุงเทพ และขอนแก่น สลับกัน (สถานที่และวันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) หรือหากไม่สะดวกเดินทางเข้าอบรม เราก็มีคู่มือโดยละเอียดให้ ทั้งคู่มือภาษาไทยและ English (e-Book) หรือเข้าดูวิธีการใช้งานระบบได้ที่บทความออนไลน์ที่ทางเราเขียนไว้ ที่นี้

นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรเข้มข้น สำหรับท่านที่ต้องการรู้ลึกในทุกเรื่องเกี่ยวกับ Magento เรียนถึงขั้นไปเริ่มเขียนหน้าเว็บได้เอง ชื่อว่า หลักสูตร : การสร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento (กรุงเทพฯ) โดยเปิดสอนที่กรุงทพฯ เป็นระยะเวลา 2 วันเต็ม

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามมาได้ตลอดเวลา

เว็บไซต์ทุกเว็บของเรารับประกันและ Support ตลอดอายุการใช้งาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม งานที่ Support ได้แก่ สอบถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบ หรือใช้งานไปแล้วพบ Bug, Error พบจุดที่ไม่เรียบร้อย ก็สามารถแจ้งแก้ไขมาได้ตลอดครับ

แต่หากเป็นงานเพิ่มเติม ที่ไม่มีอยู่ใน Package จะเสนอให้ลูกค้าพิจารณาก่อนเสมอ

การทำเว็บแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลักๆ คือ

ขั้นตอนการออกแบบ หลังจากส่งแบบแรกให้ลูกค้าพิจารณาแล้ว Package Standard และ Premium สามารถแจ้งแก้ไขแบบเว็บได้ 2 ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนข้อในแต่ละครั้ง ส่วน Package Buffet สามารถแก้ไขแบบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ขั้นตอนการเขียนเว็บ เมื่อลูกค้า Confirm แบบเว็บแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการเขียนเว็บ จะแก้ไขแบบเว็บไม่ได้

Bug, Error การแสดงผลผิดเพี้ยน หรือพบจุดที่งานไม่เรียบร้อย หรือจุดไหนที่เว็บทำงานไม่ได้ สามารถแจ้งแก้ไขมาได้ตลอด แม้ทำการส่งมอบงานไปแล้วก็ตาม ไม่ได้จำกัดจำนวนครั้งหรือเวลา

การชำระเงินแบ่งออกเป็น 2 งวด โดยงวดแรกเป็นการจ่ายมัดจำ เมื่อชำระมัดจำแล้วก็จะสามารถเริ่มงานได้ทันที และอีกงวดจ่ายเมื่อส่งมอบงานแล้ว