เร็วที่สุด

ด้วย Plesk Control Panel

ปลอดภัย

จากมัลแวร์และเว็บล่ม

ปรับแต่งง่าย

ทำได้เองด้วย Control Panel

ฟังก์ชันเยอะ

มี Plugin ให้เลือกมากมาย

Wordpress Hosting Package

WP-S

890 บาท/ปี
 • Disk Space (SSD) : 3 GB
 • Data Transfer : 100 GB/month
 • Domain : 1
 • Email : 5
 • Control Panel : Plesk
 • WordPress Installer : Free
 • SSL (Let's Encrypt) : Free
 • Auto Backup : Free

WP-M

1,490 บาท/ปี
 • Disk Space (SSD) : 5 GB
 • Data Transfer : 200 GB/month
 • Domain : 3
 • Email : 10
 • Control Panel : Plesk
 • WordPress Installer : Free
 • SSL (Let's Encrypt) : Free
 • Auto Backup : Free

แนะนำ

WP-L

2,490 บาท/ปี
 • Disk Space (SSD) : 10 GB
 • Data Transfer : 300 GB/month
 • Domain : 6
 • Email : 20
 • Control Panel : Plesk
 • WordPress Installer : Free
 • SSL (Let's Encrypt) : Free
 • Auto Backup : Free

WP-XL

3,490 บาท/ปี
 • Disk Space (SSD) : 20 GB
 • Data Transfer : Unlimited
 • Domain : 12
 • Email : 30
 • Control Panel : Plesk
 • WordPress Installer : Free
 • SSL (Let's Encrypt) : Free
 • Auto Backup : Free

แก้ไขเนื้อหา/รูปภาพบนเว็บเองได้ง่ายๆ

กับคอร์สเรียน

WordPress Basic