การใช้งาน FTP ผ่านโปรแกรม FileZilla

FileZilla หรือชื่อเต็มๆ คือ FileZilla Client เป็นโปรแกรมที่ใช้โอนย้ายไฟล์ไปยัง Host ที่นิยมใช้กันมากที่สุด เพราะสามารถ Download ได้ฟรี ใช้งานง่าย รวมถึงสามารถใช้ได้ทั้งฝั่ง Windows และ Mac OSX

สามารถ Download โปรแกรม FileZilla Client ได้ที่นี่

 

หลังจาก Download และติดตั้งโปรแกรมในเครื่องเรียบร้อยแล้ว ให้เราเปิดโปรแกรมขึ้นมา แล้วเปิด Site Manager ขึ้นมา เพื่อเพิ่มเว็บไซต์ โดยกด icon ดังภาพ หรือกดปุ่ม Ctrl+S

กดที่ปุ่ม New Site เพื่อเพิ่มเว็บไซต์ใหม่ ตั้งชื่ออะไรก็ได้ แล้วใส่ข้อมูล Host ที่ฝั่งขวามือ(ได้ข้อมูลนี้มาเมื่อคุณเช่า Host แล้ว) จากนั้นกดปุ่ม Connect

เมื่อ Connectได้สำเร็จก็จะเจอหน้าต่างสำหรับโอนย้ายหรือดาวน์โหลดไฟล์โดยตัวโปรแกรมจะแบ่งหน้าต่างโปรแกรมออกเป็น2ฝั่งคือฝั่งขวามือ(กรอบแดง)เป็นฝั่งSeverและฝั่งซ้ายมือเป็นฝั่งไฟล์ต่างๆในเครื่องของเราการอัพไฟล์ขึ้นHostคือการลากไฟล์จากฝั่งซ้ายไปยังฝั่งขวา

หรือจะลากไฟล์จากโปรแกรม File Explorer ไปที่ฝั่งขวาโดยตรงก็ได้เช่นกัน