หลักการจดชื่อโดเมน

บริการรับจด Domain

โดเมนเนม คือชื่อเว็บไซต์ หรือชื่อบล็อก ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและใช้งาน ซึ่งจะเป็นสิ่งแรกที่ผู้ใช้งานเห็น เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ ดังนั้นการตั้งชื่อโดเมนที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก โดย ThaiSmart.cloud ได้รวบรวมหลักการจดชื่อโดเมนเนมที่ดี ดังนี้

1. เป็นชื่อที่สื่อความหมายกับธุรกิจ และเป็นชื่อที่ชอบจริงๆ เพราะชื่อนี้จะอยู่คู่กับธุรกิจไปอีกนาน ติดตัวเราไปทุกที่ บนนามบัตร บนป้ายโฆษณา บนเสื้อ เช่น BookStore.com หรือ Goodpackage.com
2. ควรเป็นชื่อที่สั้น และจดจำได้ ชื่อโดเมนควรเป็นชื่อสั้นและอ่านง่าย สามารถจดจำได้ง่าย ไม่ควนเกิน 2-3 พยางค์
3. โดเมนเนมควรมีชื่อร้านค้า ชื่อบริษัท เพราะชื่อแบรนด์มีความสำคัญมากกว่าคีย์เวิร์ด และจะทำให้คนรู้จักและจำแบรนด์ของเราได้ดีอีกด้วย เช่น Lazada.com Punidea.co.th