อัพโหลดหลักฐานการโอนเงิน

เมื่อทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว โปรดแนบหลักฐานในการโอน สลิปการโอนเงินจากธนาคาร

  • กรอกข้อมูล ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทร อีเมล ให้ครบถ้วน
  • เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้วให้ทำการอัปโหลดสลิปโอนเงิน
  • กรอกข้อมูลวันที่ และเวลาให้ตรงกับหลักฐานบนสลิปโอนเงิน